CO ROBIYMY

 • Przepatrzymy i spiszymy co je
 • Piyrsze malunki izbōw, ścianek i kaj jaki meble
 • Nacechŏwanie miarōw do ôbranego malōnku i uwagi
 • Wyrobiyni schymatōw kaj porobić pōnkty światła, jak pokludzić lajtōňg z wodōm i ausguslajtōňg
 • Wykŏzani ścianek jak i sztofōw. Cechōnki dylin i dekōw.
 • Wykŏzani nojskładniyjszych sztofōw (flizy, farby i puc, glyjta sanitarno)
 • Wykozani wyrychtowanego pōjstrzodka na malunku i na kōmputrze
 • Malunki i cechōnki do budŏrzy
 • Kuplowanie we czasie, skludzanych sztofōw i dōmowych statków
 • Wyrachowanie kosztōw za sztofy i dōmowe statki
 • Harmōnogram rychtowanio pōjstrzodka we malōnkach i cechōnkach
 • Doradzōmy jaki sztofy i statki kupić, coby wyrychtować budōnek we pōjstrzodku
 • Stawiōmy planiyrauzyjera

Wycechowanie pōjstrzodka po porzōndku:

Tyn co buduje, - co mu czeja?
Na sōmpiyrw, planiyr musi sie trefić ze istnym co buduje, coby wywiedzieć sie co Tyn istny chce i jak to widzi. Taki piyrsze trefiyni sie planiyra ze istnym, to nojlepsze je we miejscu kere mŏ być rychtowane. Planiyr pŏradzi rozpatrzeć sie jako to je na teraz, a jako to chce mieć Tyn istny.
Po takim rozpatrzyniu, planiyr je we sztandzie wyrachować koszta cechōnkōw, sztofōw, statkōw i robocizny. Jak istny na koszta przistanie, to spisuje sie umowã i planiyr biere sie za wyrobiani cechōnkōw i malōnkōw.

Pomyślōnek:
Najsōmprzōd przepatrzymy przerobiany pōjstrzodek i przepatrzymy dokumynta i stare cechōnki, jak sōm, ze przerobianego pójstrzodka. Terŏski planiyr wyrobio piyrsze cechōnki i malōnki we 2-ch abo 3-ch zortach do pokŏzanio istnymu. Na piyrszych cechōnkach i malōnkach pokazujymy istnymu jak poradzymy porozkłodać meble i statki we pōjstrzodku. Istny wypowiy sie, co mu pasuje.


Projekta:
Skoro istny wypedzioł sie kere mustro mu pasuje, w tyn czŏs, planiyr zaczyno tworzić cechōnki i malōnki weduk tego co uznoł istny. We cechōnku cechuje niy ynoś ścianki, dźwiyrzi i ôkna, ale cechuje wszyski lajtōňgi [elektrolajtōňg, waserlajtōňg i ausguslajtōňg jak go trzeja. Zaś we malōnkach to pokazuje nawet i kolor na jaki majōm być ôfarbiōne ściany i dyliny.

Koszta
:
Jak już istny wypowiy sie kere projekta mu nojbardzi pasujōm, w tyn czos planiyr zaczyno tworzić potrzebne cechōnki i szkice do budŏrzy. Terŏski poradzi już wyrachować koszta cechōnku, sztofōw, statkōw i robocizny. Nasza izba poradzi zakwolić dobre fyrmy kere wyrychtujōm budōnek weduk przedstawiōnego cechōnku i malōnku.

Planiyrauzyjer:
Zadbo coby cołki rychtōnek był zrobiōny weduk cechōnku. Doradzi kaj jaki sztofy, jaki statki kupić. Bydzie dowoł pozōr coby cołko ta materyjo na czas była skludzano do budōnku. Auzyjer z naszyj izby, wdycki staro sie coby wyrychtowany budōnek był taki, jak to było ugŏdane i wycechowane.

 

POLSKI | ENGLISH | SLŌNSKI
 
  DEKOP PRACOWNIA ARCHITEKTURY © 2015 | PROJEKT WWW: FDGSTUDIO.net | CMS: Tikuna.NET