Knif

Jak’eś uznoł że czeja wystawić dōm taki ynoś do pomiyszkanio, czy chcesz jakoś werksztela potrzebno Ci do gyszeftu, abo chcioł byś wystawić dōm wroz ze werksztelōm dokupy, a mone kupił’eś jakiś budōnek we kerym czeja poprzerobiać i dopasować pōjstrzodek, a niy wiysz jak sie za to wziōńć? – Zgłoś sie do bauplaniyra we naszyj izbie!

Nasz bauplaniyr przodzi wysucho co Ty byś chcioł i jak Ty to widzisz, a potym przi pōmocy kamratōw z izby, przedstawi Ci malōnki i cechōnki jak ōn i jego izba wziyna by sie za to. Ku tymu podpowiy Ci, jaki musisz mieć jeszcze papiōry, jak bydzie czeja.

Po co Ci bauplaniyr?

Przi cołkim kunszcie wyrŏbianio cechōnkōw, bauplaniyr kerymu ufosz bydzie sie s Tobōm domŏwioł czy tak to widzisz i chcesz?!

Co je możliwe?

Ważne je, coby bauplaniyr zanim sie weźnie do wyrobianio malōnkōw i cechōnkōw, gynał wiedzioł czgo chcymy, na co czekōmy, abo pod wiela dowōmy mu zwōlo coby sōm uznoł jak to wycechować. Bauplaniyry z naszyj izby, zŏwdy dopytujōm sie, a potym fest sie rachujōm s tym, wiela pijyndzy poradzymy udać. Jak czeja, to pōmogōm abo doradzōm kaj, jak i kogo wypytać czy sōm jakiś korŏwody ze grōndstikym, abo u byamtrōw na gminie.

Fazy przi cechunkach

  • Ugodanie co chcymy
  • Piyrsze malunki i cechōnki
  • Wyrachŏwanie kosztōw
  • Malunki i cechunki budōnku
  • Bauplaniyr jako auzyjer
  • Projekta i cechunki we pōjstrzodku
  • Malunki i cechunki zagospodarzynio grōndstiku

 

POLSKI | ENGLISH | SLŌNSKI
 
  DEKOP PRACOWNIA ARCHITEKTURY © 2015 | PROJEKT WWW: FDGSTUDIO.net | CMS: Tikuna.NET